Dr. Vasudev N. Jokhakar

President, TMES


 

Dr. Ashishbhai I Upadhyay

Vice President, TMES


 

Mr. Jagdish Parekh

Vice President, TMES


 

Shri Nalinbhai D. Shah

Secretary, TMES


 

Mr. Shalin Shukla

Joint Secretary, TMES


 

Shri Mafatbhai A. Shah

Member, TMES


 

Shri Bhalchandra P. Purohit

Member, TMES


 

Shri Jayantbhai S. Bhojawala

Member, TMES


 

Dr. Jayeshbhai R. Merchant

Member, TMES


 

Adv. Mr. Vasantbhai B. Ghayal

Member, TMES


 

Mr. Nileshbhai J. Shah

Member, TMES


 

Shri Surendrasinh R. Parmar

Member, TMES


 

Shri Jatinbhai M. Shah

Member, TMES


 

Shri Shaileshbhai J. Patel

I/C Principal, TMES